Diensten
Landmeter

Activiteiten - Diensten

Verkavelingen

Het opdelen van een stuk bebouwbare grond in verscheidene loten.

Verkavelingen

Opmetingen

Opmeten van percelen, gebouwen, hoogtemetingen, grensonderzoeken, metingen in duizendsten,...

Opmetingen
Opmetingen

Afpalingen

Het materialiseren van een grenslijn door middel van een fenopaal.

Verkavelingen

Uitzettingen

Het inplanten van gebouwen, waaronder ook het uitzetten van de assen van de nieuwe constructies.

Schattingen

Waarderen van onroerende goederen in functie van schenkingen, erfbelasting, fiscale doeleinden,...

Schattingen
Schattingen

Volumes

Het berekenen van volumes van grondverzetswerken, waaronder de hoeveelheid aarde bij het maken van een bouwput

Plaatsbeschrijvingen

Plaats-beschrijvingen

Deze handeling vindt plaats bij huur in- of uittrede of voor de aanvang van werken.

Plaatsbeschrijvingen

Architecturale opmetingen

Het uitvoeren van een gevelmeting of andere architecturale binnenmeting.

Landmeter-expert David Coryn

GSM: 0472 78 79 54

info@landmeterdavidcoryn.be

 

Join Me On Social Networks